Om Havsresan

Projektet Havsresan har funnits sedan 1990. Det drivs idag vid Lunds universitet som ett s.k. samverkansprojekt. Vårt motto är Visa – Veta – Värna.

Grundtanken är att om man får en möjlighet att se allt som finns i och vid havet, och förstår hur mycket det ger oss, så ökar viljan att veta mer. Då kommer vi också att förvalta det väl. Vi försöker öka respekten för havet genom att lyfta fram tvärgående frågeställningar, goda exempel och visa på mångfalden i de nyttigheter havet ger. Vi  kan naturligtvis inte bortse från de problem som finns, men vi försöker sätta dem i ett sammanhang.

Under Havsresorna skapar vi varje år en ”spelplan” för olika organisationer, som deltar med egna aktiviteter inom Havsresans gemensamma ram. Denna publika del av Havsresan ger föreningar, företag, organisationer och myndigheter möjlighet att mötas och att visa sin verksamhet och sitt engagemang.

Delaktighet och engagemang är nämligen viktigt – och ju bredare innehåll Havsresan har, desto fler människor når vårt budskap ut till. Det finns egentligen inga begränsningar på vem som kan delta mer än att den verksamhet man bedriver eller representerar ska ha en tydlig koppling till havet.

De publika aktiviteterna bedrivs som avslutade projekt i större eller mindre omfattning. De större arrangemangen har oftast skett i samarbete med en eller flera värdkommuner; men 2005 åkte vi precis som startåret 1990 runt hela Skåne.

Under 2010 var Havsresan i Malmö; 2009 var Simrishamn värdkommun, 2008 och 2011 var projektet begränsat till marin kulturmiljö och bedrevs vid Falsterbohalvön. Värd för 2012 års Havsresa var föreningen Skånes Kust– och Havscenter, och vi höll åter till vid Falsterbohalvön. Under 2013 var vi i 600 år gamla Landskrona, 2014 i 400-åriga Kristianstad och 2015 utanför Falsterbohalvön. Under Havsresan 2016 var vi i vackra Ystad.

Nu, 2017 är det Malmös tur igen!