Lär dig något nytt!

Under Havsresans fältvecka ordnas seminarier på kvällstid. Du är välkommen även om du inte deltar i dykaktiviteterna, men du måste anmäla dig först. Se evenemangslistan!