Skräp i Sydhamnen, Limhamn. Foto Johnny Magnusson.