Skräp och snus

I dag var de flesta dykarna i hamn – vädret var inte det bästa, och det är nu en gång lättare där än ute på Sundet när det blåser. Men det går bra att dyka i hamnbassängerna också.

En sak som nästan alla dykare noterade var att det ligger en otrolig massa skräp på botten. En hel del av det vi slänger på marken plockas upp av någon som städar upp efter dig. Resten kan mycket väl hamna i havet. En del slänger nog saker direkt i havet också. Se på bilderna från hamnbassängen i Limhamn som Johnny Magnusson tog igår och skäms – om du är en sån som slänger saker omkring dig! Det tog inte lång tid att samla ihop en stor kasse skräp från botten, men det finns mycket kvar, om någon känner sig hågad.

Tänk så lätt det hade varit att slänga soporna där de hör hemma.

Ute vid Spillepeng, utanför Sjölundaverket, finns det också mycket skräp. Det kommer från Malmös avlopp. I vanliga fall gör Sjölundaverket ett utmärkt jobb med att rena vattnet från näringsämnen och synligt skräp, men en hel del osynliga dåligheter slipper igenom, eftersom avloppsverken helt enkelt inte är byggda för att rena bort dem. Exempel är rester från mediciner och andra kemikalier, tungmetaller och annat.

Vi kan hjälpa till genom att alltid lämna sådant som inte hör hemma i avloppet på återvinningsstationen, och aldrig hälla det i toan, vasken eller på marken.

När det regnar kan avloppsverken få problem; regnvattnet som hamnar i de s.k. kombinerade avloppen (med både kloakvatten och regnvatten) gör att de vattenvolymer som kommer in till reningsverket inte kan hanteras, och ibland måste orenat avlopp släppas ut i Sundet, s.k. bräddning. I väntan på ett moderniserat ledningsnät i Malmö får vi leva med detta, men förslag på tekniska lösningar på problemet finns!

Dykarna som tittade på utloppsledningen från Sjölundaverket kunde konstatera att det ligger en hel del synliga rester från bräddningar på botten runt ledningarna. Det är allt som inte fastnat i rensgallren. Mycket papper, plast och annat, men också oändliga mängder med portionssnuspåsar, som antingen spolats ner i toaletter eller slängts på gatan.

Varje dag spolas 4 miljoner prillor (eller snuspåsar) ner i Sverige enligt en undersökning som gjorts av Svenskt Vatten. Om vi räknar om det till Malmö, bör det bli cirka 120 000 prillor om dagen i Malmö. Mer än en i sekunden (ca 1.4 noga räknat), totalt nästan 44 MILJONER per år.

Påsarna och snuset fastnar normalt i reningsverket (om de inte behöver brädda avloppet). Men medan prillorna ligger i vattnet lakas farliga ämnen ut (t.ex. kadmium) och de hamnar så småningom i havet – det är inget reningsverken klarar av.

Tänk så lätt det hade varit att slänga snuset i papperskorgarna, där det hör hemma.

PS

Fimpar är ännu värre än snus, de kan innehålla plast också. Men det tar vi en annan gång.

En snusprilla tillsammans med annat skräp vid utloppsledningen från Sjölundaverket i Malmö.