Skräp (förpackning) i Sydhamnen, Limhamn. Foto Johnny Magnusson.