Kanonvraket

Det var 1801, och Napoleon var i strid med halva Europa. Men häruppe i Norden (Sverige, Danmark-Norge, Ryssland och Preussen) hade man inget otalt med Napoleon, och länderna drog sig inte för att tjäna pengar på att handla med Frankrike inom ett s.k. neutralitetsförbund.

Det togs naturligtvis inte väl upp av Napoleons fiende England, och engelsmännen försökte på alla vis att sätta käppar i hjulet för handeln. Efter många påstötningar tröttnade England till slut, och  skickade en flotta med 50 fartyg till Östersjön, med amiralen Sir Hyde Parker som befäl och den senare mer kände Lord Horatio Nelson som viceamiral och  andre man.

Uppdraget var att angripa Köpenhamn och tvinga Danmark på knä, sedan fortsätta till Sverige och Ryssland.

Den dansk-norska flottan hade 35 skepp, och var fast beslutna att försvara sig. Det blev naturligtvis ett sjöslag som hette duga, den 2 april 1801. Danskarna kallar det Slaget på Reden, för det mesta tilldrog sig precis utanför Köpenhamn. När det var över hade närmare 3000 sjömän och soldater dött eller sårats, 2000 tagits till fånga. Danskarna blev av med 12 skepp som erövrades, och två sänktes.

Utanför Malmö finns ett skeppsvrak som tros komma från Slaget på Redden, av dykare kallat ”Kanonvraket”. Det är troligt att det är ett fraktskepp som av danska flottan byggdes om till ett örlogsfartyg av typen Blokskib, ”Charlotte Amalie”. Ett blokskib är ett fartyg utan riggning, men med ett stort antal kanoner; en flytande kanonplattform som ankrades på strategiska ställen.

Charlotte Amalie hade en besättning på 241 män, varav 19 dog, och 20 skadades under slaget. Hon (om det nu är det fartyget) kan än idag beskådas av dykare. Det var en stor nyhet under våren 2002, då de första rapporterna om ett fynd av ett krigsvrak med kanoner kom. Vraket låg orört i Öresund på 12 meters djup. Det fanns inga teckan på att där någonsin funnits dykare på vraket.

Havsresan var där idag, och du kan se några bilder nedan!

Hur gick det då? England vann en politisk och strategisk seger, men det är omstritt vem som vann själva sjöslaget. Under fredsförhandlingarna dog den ryske tsaren, som varit en drivande kraft i neutralitetsförbundet. Ett fredsavtal skrevs senare under, och Lord Nelson blev befordrad.

Kanonvraket i Öresund. Foto Sven Berglöf.
Kanonvraket i Öresund. Foto Sven Berglöf.
Kanonvraket i Öresund. Foto Henrik Kjellberg.