Öresundsbron

Den närmare 16 km långa förbindelsen mellan Sverige och Danmark stod klar år 2000. Själva brodelen är 7,8 km lång och bärs upp av bropelare som blivit artificiella rev. Här trivs det marina livet!

Övergödning från jordbruk och avlopp är det absolut största hotet mot svensk havsmiljö enligt Naturvårdsverket, med konsekvenser som giftig algblomning, syrebrist och igenväxning.

Musslor filtrerar vatten och livnär sig på växtplankton och alger.

Sedan bron byggdes har bropelarna förändrats från att vara betongklumpar till en levande miljö. En kvadratmeter bropelare kan husera över 140 000 musslor som renar vattnet. EN mussla på 3 centimeter kan rena 2-3 liter vatten i timmen. Det blir en hel del vatten som filtreras vid Öresundsbron …

Ålgräs är havets barnkammare. Det finns gott om det i det grunda vattnet runt Brofästet vid Lernacken. Foto Aqualund
Massor av småfisk vid Öresundsbron (bilden kan förstoras, klicka på den!) Foto Aqualund.
Den hårda stenfyllningen vid Öresundsbrons pelare är bra gömställen för krabbor, småfisk och annat. Foto Aqualund.