Objudna gäster

I Öresund (liksom på land) finns det varelser som inte borde vara där. Vi kallar dem invasiva arter. En ganska känd sådan är den amerikanska kammaneten, som glufsar i sig fiskägg och yngel och som brukar räknas till de mest skadliga arterna. En annan är den svartmunnade smörbulten (en fisk). Det finns faktiskt mängder av både växter och djur som etablerat sig i våra svenska vatten, och som kan göra stor skada  om det vill sig illa.

De har kommit hit på olika sätt, ibland genom fartygens barlasttankar – de tar in vatten på ett ställe och släpper ut det på ett annat, och då kan det ibland följa med oönskade fripassagerare. Den internationella organisationen IMO har sent omsider enats om ett regelverk som skall stoppa detta, men skadan är redan skedd, och det finns andra sätt för de oönskade organismerna att komma hit på. Ibland planteras de t.o.m. ut med avsikt!

En ganska nyligen upptäckt inkräktare, som kan ställa till med mycket elände är den australiska kalkrörsmasken, Den fäster sig på hårda ytor i havet, t. ex.  bryggor, pålar, båtskrov,  och bygger kalkrör som kan sätta igen vattenintag på fartyg, kylanläggningar mm.

Kalkrörsmasken finns (minst!) sedan 2013 i Lagunens småbåtshamn, där den hittades i samband med ett forskningsprojekt. Men ingen vet hur långt den har spridit sig! Ser du en kalkrörsmask (se bilden nedan och informationsbladet), så notera plats och koordinater, fotografera gärna, samla om möjligt in några individer i en plastpåse, och kontakta forskaren Anna-Lisa Wrange!

Maskens kalkrör är gulvita eller  brungula, har tydliga regelbundna ringar längs röret, och rören blir upp till 10 cm långa och 4 mm breda